Användarnamn *
Lösenord *
Vill du återställa ditt lösenord?

I september 2012 registerar 36 ägare i Åre, världens första licensierade lokalkapitalbolag, det publika bolaget Åre Lokalkapital AB.

Jörgen Andersson som under många år sökt efter modeller för lokala riskkapitalmarknader hittar lösningen i Leo Padazakos innovation Lokalkapital.

Leo flyttade, 2006, till den svenska landsbygden för att dra sig tillbaka efter en framgångsrik internationell karriär som affärsman. 

Men snart hade han engagerat sig hårt för den svenska landsbygdens möjligheter och genomförde det framgångsrika projektet "Entreprenörsfabriken" i Uppsala län.

De små företagens behov av eget kapital på rimliga villkor, och allmänhetens behov av meningsfulla sparformer ledde fram till Leos innovation Lokalkapital.

Jörgen, som engagerat sig för hållbar utveckling i Åredalen sedan 1993, utsågs av jordbruksverket till ordförande för en nationell temagrupp för lokal kapitalförsörjning. Den bärande ideologin är att bygderna behöver ta större ansvar för sin egen utveckling, och betrakta våra lokala ekonomier som företag med sin egen resultat och balansräkning.

En sådan inställning till våra lokala ekonomier tydliggör behovet av nya verktyg för kapitalförsörjning, och det var i det sökandet som Åre hittade Lokalkapital. 

Många års samlade ansträngningar, och med allt fler människor inblandade, har nu lett fram till att innovationen Lokalkapital nu prövas i Åre.