Användarnamn *
Lösenord *
Vill du återställa ditt lösenord?

Varning

Tyvärr erbjuder du söker är inte längre tillgänglig

Åremjölk

Mat
SÅÅ 305
Hitta vår kampanj på

UTVÄRDERINGSKORT 3 röstade

Företagets bedömda ledningsförmåga - 1 Liten 2 Begränsad 3 Tillfredsställande 4 God 5 Mycket God

Bedömd förmåga att betala tillbaka - 1 Ingen 2 Liten 3 Någorlunda god 4 God 5 Mycket god

Är företaget bra för bygden - 1 Nej 2 Sannolikt inte 3 Neutral 4 Bra 5 Mycket bra

Sammanvägd miljömässig påverkan - 1 Inte alls bra 2 Inte bra 3 Neutral 4 Positiv 5 Mycket positiv

  Vi tror på bönder och konsumenter som hjälps åt. 
  Vi tror på kor som äter gräs och inget kraftfoder.
  Vi tror Åredalen är rätt ställe att börja.

Vi är Fjällbete ekonomisk förening och Åre Bondgård AB som tillsammans äger Åremjölk, (Fjällbete AB)


Pengarna investeras i det mejeri och den organisation som säljer färsk lokal mjölk. Vi avser också sälja koncept och utrustning till andra som vill följa   vårt exempel. Fjällbete, med sina 150 medlemmar, är tillsammans med Jonas Palm, Hedi Wiesner och Jörgen Andersson ägarna till Åre Bondgård AB där mjölken produceras. Åremjölk ska i framtiden produceras av kor som bara äter gräs och örter. Det vill säga att kraftfodret kommer att fasas ut, och att djuren även i övrigt ska få bete sig mer naturligt

 

 

 

 

                                Jonas Palm             Hedi Wiesner                                                             Jörgen Andersson

Det är alltså tre företag som samarbetar för att utveckla Åredalens matproduktion, men bara ett av dem, Fjällbete AB (Åremjölk), som ni investerar i.

 

 Åremjölk har ett  litet mejeri på Åre Bondgård. 

1. Affärsidé

Att erbjuda mjölk och andra mejeriprodukter som producerats av gräset som växer i Åredalen. 

2. Vision

Internationellt erkänd förebild för människor som vill ta större ansvar för sin matproduktion. Miljömässigt, hälsomässigt, socialt och inte minst ekonomiskt. 

3. Bakgrund – nuläge

När allt färre och allt större aktörer på livsmedelsmarknaden skapar växande avstånd mellan producenter och konsumenter, så blir trenden för lokal och mer naturlig mat nu allt starkare. 
Att låta kor producera mjölk med hjälp av gräs är historiskt sett, grundstenen för ekonomisk utveckling på våra breddgrader, och Åredalen är ett utpräglat gräsrike. Nu ser vi en vändning där gräsbaserad produktion av kött och mjölk börjar erkännas för resurseffektiviteten, hälsofördelarna och klimateffekten. 

4. Våra produkter 

Färsk Åremjölk på bag in box till närmarknaden i Åre, men också till den jämtländska marknaden.
Koncept för gräsbaserad mjölkproduktion. Från jord till bord.
Kosafari – upplevelseprodukter på Åre bondgård med mjölken i fokus.

5. Marknad och målgrupper – konkurrens

Marknaden har sin bas i Åredalen, men mjölk på bag in box ska distribueras till övriga Jämtland.
Konkurrenterna inom mjölkförsäljning är de befintliga mejerierna och framförallt deras satsningar på mjölkprodukter som till namnet ger en bild av att vara äkta, genuina, och eller lokala. Priskänsligheten för mjölk är låg. Barnfamiljer som ofta är en storkonsument av mjölk lockas av låga priser. Åremjölkens pris kommer ligga högre och samtidigt kommunicera att genom att handla närproducerat och lokalt bidrar konsumenten till en bättre miljö, färre transporter, högre kvalitet och öppna landskap!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Mål

 • Att inom ett år från uppstart vara ett företag med ”svarta siffror”
 • Att år två kunna erbjuda en vinter- och en sommarbesöksprodukt
 • Att år tre besöks Åre Bondgård av 1000 personer
 • Att år 2015 distribuera i snitt 800 liter mjölk per dag

7. Strategi och arbetssätt

Åremjölk uppnår sina mål genom att:

 • Leverera en färsk, spårbar, kvalitetsprodukt, en mjölk som inte finns på marknaden idag.
 • Utarbeta ett effektivt och livsmedelssäkert hanteringssystem från kossa till konsument.
 • Att vara en stor ”nätverkare” och lagspelare i områdets produktion och utveckling av lokal mat i allmänhet men arbeta isolerat och tydligt mot ekonomisk lönsamhet och uppställda ekonomiska mål för företaget.
 • Arbeta fortlöpande med delaktighet, utveckling och feedback med anställda, distributörer (livsmedelsbutiker) och leverantörer (mjölkgårdar) enligt gällande kriterier.
  Lärande företagande - återkopplande ekonomistyrning med dagliga rapporter och orsak- åtgärdsrapportering.Uppföljning månadsvis.
 • Arbeta med opinionsbildning (nätet) kring priskänsligheten på mjölk och kring betydelsen av att handla lokal mjölk i den trakt konsumenten befinner sig.
  Arbeta med media och ”servera” nyheter regelbundet.
 • Engagera nationella och lokala ”kändisar” att ta ställning för att stötta lokal mjölk.
 • Utbilda och inspirera gäster och lokalbefolkning i form av edutainmentupplevelser kring mjölk och mjölkproduktion.

8. Risker

 • För låg försäljningsvolym
 • För litet lokalt kundunderlag under icke turistsäsong
 • För omständlig produktionsprocess som tar för stor arbetstid

 

Vision exclamation

Värderingarexclamation

Marketexclamation

Målexclamation

Ledande Indikatorerexclamation

Missionexclamation

Produkt/tjänstexclamation

Strategierexclamation

Kalkyl

Label

Ladda upp din affärsplan

Välj Arkiv Ingen fil vald
Inga blogginlägg
Skriv en kommentar (Vänligen Logga in)
Ingen kommentar avaialable

505 000 SEK

33,67

Lägsta belopp 500 000 SEK

Önskat belopp 1,50 MSEK

46
Investerare

0
Långivare

1
Sponsorer

0
dagar kvar

KORT OM OSS

campaign owner picture
Fjällbete AB
SÅÅ 305
Mjölk från Åres egen bondgård. Så nära vi kan.
Sponsring Klicka här

Donera - 100 SEK

Du tycker om det vi gör och vill gärna ge bort lite pengar för att visa det

Lån Klicka här

Mjölkrabatt
(Lägsta belopp 500 SEK )

Du får pengarna tillbaka när företaget går med vinst, plus årliga värdecheckar motsvarande 15 % av ditt investerade belopp. Värdecheckarna ger dig 6 kr rabatt per liter Åremjölk.

Ickemonetära förmåner

Värdecheckar motsvarande 15 % på investerat kapital minus återbetalningar. Värdecheckarna ger 6 kr rabatt per liter mjölk. Minimibelopp 500 kr

Beskrivande exempel

Om du vill köpa 250 liter mjölk per år behöver du ha 10 000 kr investerade (10 000 kr x 15 % = 1500 kr. 250 liter x 6 kr rabatt = 1 500 kr). Rabatten dras i kassan på ICA. I takt med att din investering återbetalas minskar mängden mjölk du kan köpa med rabatt.

5 000 SEK Investerat
Låna ut
Investering Klicka här

Avkastning
(Lägsta belopp 500 SEK )

Du får pengarna tillbaka när företaget går med vinst, plus möjligheten att få del av företagets värdeökning.

Beskrivande exempel

Du investerar 100 000 kr. Efter ett antal år har du fått tillbaka dina 100 000 kr och Åre Lokalkapitalbolag säljer de aktier som köptes med hjälp av din investering för 100 000 kr. Du får då en avkastning på 70 000 kr

504 600 SEK Investerat
Investera

Info

Campaign är redan klar.

Info

Campaign är redan klar.